środa, 18 września 2019

Ich arbeitete

1. Wykonaj ćwiczenia online i zapisz na kartce odpowiedzi PEŁNYM ZDANIEM

https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/647

https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/648

https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/649

https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/652


2. Przetłumacz zdania z zadania 1 :)

3. Obejrzyj filmik i streść go w czasie przeszłym Praeteritum (Imperfekt)
wykorzystaj zwroty, słówka, które znajdziesz TUTAJ4. Podejdź do nauczyciela i odpowiedz na wylosowane pytania dotyczące filmu.

5. Podejdź do nauczyciela i wykonaj przy nim przygotowane ćwiczenie online :)

poniedziałek, 9 września 2019

dobble x 3der Hund
die Katze
der Rucksack
das Brot
der Computer
der Stuhl,
der Kuli
das Auto,
eins,
das Buch,
der Wecker,
der Fisch

Ich esse Brot. Was isst du gern?
Ich fahre Rad. Womit fähsrt du zur Schule?
Ich schreibe mit einem /dem Kuli. Womit schreibst du gern?
Mein Vater hat ein Auto. Hat dein Vater ein Auto?
Ich habe einen Bruder. Hast du Geschwister?dla klasy 1ir oraz 1 pe/e

Cel dzisiejszej lekcji: - opisanie swojej rodziny Gramatyka: - poznanie słówek  MEIN - mój MEINE - moja, moje DEIN - twój...