piątek, 5 kwietnia 2019

dla moich Japończyków notatka
KATO SAN NO KAZOKU

KOKO WA KATO SAN NO UCHI DESU.

KATO SAN NO OKUSAN WA MAIASA ROKUJI NI OKIMASU.

KATO SAN WA MAIASA ROKUJIHAN NI OKIMASU.

KATO SAN WA ASA SHINBUN O YOMIMASU.

IMA NO NANJI

IMA SHICHI DA YO

EEEE OKURERU HAYAKU HAYAKU

KATO SAN NO UCHI DE WA ITSUMO SHICHI GORO ASAGOHAN O
TABEMASU.

MIDORI SAN WA MAIASA GYUUNYUU O NOMIMASU.

KATO SAN WA GYUUNYUU O NOMIMASEN. KOCHA O NOMIMASU.

MIDORI, TARO WA...

ITTE MAIRIMASU.

MIDORI SAN WA JITENSHA DE GAKKOU E IKIMASU.

TARO SHICHIJIHAN DESUYO.

NANI O TARO, KONO ATAMA

KATO SAN WA ITSU MO HACHIJI JUUGO MAE NI DEKAKEMASU.

MAIASA DENSHA DE KAISHA E IKIMASU.

ITSUMO HACHIJIHAN GORO DEKAKEMASU.

BASU DE DAIGAKU E IKIMASU.

MAINICHI UCHI DE HATARAKIMASU.

DAIDOKORO NO SHIGOTO O SHIMASU.

HEYA NO SOUJI O SHIMASU.

SENTAKU O SHIMASU.

TOKI DOKI TEREBI O MIMASU.

GOGO KATO SAN NO OKUSAN WA KAIMONO O SHIMASU.

MIDORI SAN NO GAKKOU WA ISTUMO YOJI NI OWARIMASU.

MIDORI SAN WA TOKI DOKI DAIDOKORO NO SHIGOTO O
TETSUDAIMASU.

TARO SAN WA ISTUMO YUUGATA KAETTE IMASU.

YAN SAN WA TOKO DOKI KATO NO UCHI E IKIMASU.

KATO SAN WA ITSUMO HACHIJIGORO KAETTE IMASU.

IMA NANJI DESU KA

ETO JUUJINI JUPPUN

KYOU WA DOMO ARIGATOU GOZAIMASHITA

JA KI O TSUKETE

KATO SAN NO KAZOKU WA ISTUMO JUUICHIGORO NI NEMASU.
MIDORI SAN WA TOKI DOKI DAIDOKORO NO SHIGOTO O
TETSUDAIMASU.


KATO SAN WA GYUUNYUU O NOMIMASEN. KOCHA O NOMIMASU.


MAIASA DENSHA DE KAISHA E IKIMASU.


KATO SAN NO KAZOKU WA ISTUMO JUUICHIGORO NI NEMASU.


KOKO WA KATO SAN NO UCHI DESU.


DAIDOKORO NO SHIGOTO O SHIMASU.dla klasy 1ir oraz 1 pe/e

Cel dzisiejszej lekcji: - opisanie swojej rodziny Gramatyka: - poznanie słówek  MEIN - mój MEINE - moja, moje DEIN - twój...