I lava you

Trochę po Walentynkach, ale zgodnie z gramatyką, którą powtarzamy, czyli niemiecki PAST SIMPLE, czyli Praeteritum :):):D: