o rodzajnikach raz jeszcze

Rodzajniki    THE         DER       DIE           DAS         DIE A            EIN           EINE          EIN           - ...